Disclaimer

Informatie op deze site
Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit Stamboomonderzoek.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De website van Stamboomonderzoek.nl bevat links naar externe websites. Stamboomonderzoek.nl is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van die websites. Stamboomonderzoek.nl vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Privacy
Op deze site gebruiken we cookies om het internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt. Met deze gegevens kunnen we de kwaliteit van onze site controleren en verbeteren. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor Stamboomonderzoek.nl en zal niet ter beschikking worden gesteld aan derden.

Overname teksten
Op alle teksten en afbeeldingen van deze website rust auteursrecht. Voor overname van zowel teksten en/of beeldmateriaal dient u uitdrukkelijke toestemming te hebben van Stamboomonderzoek.nl.